Zachęcamy przyszłych kandydatów do odwiedzenia sekcji 'O nas', gdzie znajdą szczegółowe informacje o naszej unikalnej ofercie edukacyjnej i podejściu do nauczania. Dowiedz się więcej o tym, jak wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia i jakie możliwości czekają w Liceo.

ETAPY REKRUTACJI 2024/25

POZNAJMY SIĘ 

Kandydat wraz z Rodzicami/Opiekunami umawia się na pierwsze spotkanie dzwoniąc do sekretariatu szkoły. Otrzymuje na  wskazany przez siebie adres mailowy krótki formularz dotyczący zainteresowań, który należy wypełnić najpóźniej dzień przed umówionym spotkaniem.

PIERWSZE SPOTKANIE 

WSTĘPNA DEKLARACJA

Rodzice/Opiekunowie wypełniają wstępną deklarację w formie online, tym samym wyrażając chęć udziału w dalszej rekrutacji. W deklaracji Kandydat podaje przedmioty, które planuje rozszerzać od klasy drugiej. 

ZAPREZENTUJ SIĘ

Kandydat dokonuje autoprezentacji w dowolnej formie (np. prezentacja multimedialna, rysunek, gra itp.).  Czas trwania do 10 minut. 

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy Kandydatów wraz z Rodzicami/Opiekunami na Dzień Otwarty (data zgodnie z harmonogramem rekrutacji). Kandydaci mają szansę spotkać naszych uczniów, porozmawiać z nauczycielami oraz zapoznać się ze szkołą. 

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat dostarcza wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (data składania dokumentów zgodnie z harmonogramem). 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Sekretariat Szkoły powiadamia Kandydatów o wynikach rekrutacji telefonicznie bądź smsem.

PODPISANIE UMOWY

Po pomyślnym przejściu wszystkich etapów rekrutacji, Rodzice/Opiekunowie zostają zaproszeni do szkoły w celu podpisania umowy (data zgodnie z harmonogramem). 


HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

14:30-15:30 PIĄTKI

(po wcześniejszym ustaleniu terminu)

POZNAJMY SIĘ

PO SPOTKANIU Z DYREKCJĄ


DEKLARACJA WSTĘPNA (przesyłana na maila)


25.06.2024-28.06.2024

ZAPREZENTUJ SIĘ

MAJ/CZERWIEC 2024

DZIEŃ OTWARTY

03.07.2024     7:30-15:30

UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

05.07.2024     

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKUTRACJI

5.07.2024-05.08.2024     

PODPISANIE UMOWY

05.08.2024-31.08.2024     

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

WYMAGANE DOKUMENTY

PIERWSZE SPOTKANIE

PRZYJĘCIE DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEO W MYŚLENICACH

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 2024/25

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

poniedziałek-piątek 

8:00-15:00


Karolina Wnęk

ADMINISTRACJA LICEO

tel. 690 010 022

karolina.wnek@liceo.edu.pl