Kadra nauczycielska

W Liceo stawiamy na dobrze wykształconą kadrę. Nasi nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz praktyki zawodowe w placówkach prywatnych oraz publicznych. Przygotowanie merytoryczne i osobowość nauczyciela mają dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ to on inspiruje ucznia do działania, odpowiada na jego pytania, planuje i organizuje sposób nauczania tak, by młodzież miała wyraźnie zarysowane ramy swojej wolności. 


Dyrektor

mgr Katarzyna Wysocka

Rok szkolny 2022/23

Język polski

mgr Krystyna Bajor 

mgr Ewa Kutrzeba 

mgr Stefania Pilch

Język angielski

mgr Łukasz Sudyka

mgr Anna Sternal

mgr Agata Sudyka

Język niemiecki

mgr Małgorzata Szweda - Filanowska

Matematyka

mgr Katarzyna Wysocka 

mgr Marcin Lis

mgr Karolina Syrek-Szatan 

Biologia

mgr Karolina Syrek-Szatan 

Geografia, Wiedza o kulturze, Podstawy przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Czop

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Tomasz Fijał

Chemia

mgr Filip Różycki

Plastyka

mgr Karina Kiczek

Wychowanie fizyczne

mgr Szymon Przęczek

Historia, Wiedza o społeczeństwie

mgr Halina Mazur

Informatyka

mgr Marcin Lis

Fizyka

mgr Małgorzata Marondel

Psycholog

mgr Karolina Kaczkowska