Liceo to prywatna szkoła średnia, realizująca program nauczania zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do matury, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, a także do dalszej edukacji na poziomie akademickim. Kluczowym elementem jest prowadzenie zajęć w niewielkich grupach, co pozwala na indywidualne podejście do każdego ucznia i skuteczniejsze kształcenie.


📚🌟 Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 ruszyła! 🌟📚

Szczegóły i regulamin: 

https://bit.ly/rekrutacjaliceo 🌟🏫

Mamy tylko 15 miejsc! 🏃‍♂️🏃‍♀️

Co nas wyróżnia?

Indywidualizacja nauczania

Utrzymujemy małe klasy, z maksymalną liczbą 15 uczniów, aby każdy mógł czerpać z nauki jak najwięcej. Badania potwierdzają, że mniejsze klasy przyczyniają się do skuteczniejszego nauczania, lepszego zrozumienia materiału przez uczniów oraz wzmacniają koncentrację. Tworzą również przestrzeń dla głębszych, bardziej osobistych relacji między uczniem a nauczycielem. Nasi nauczyciele stosują różnorodne metody dydaktyczne, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. 

Efektywne zajęcia języka angielskiego

W Liceo każdy nowy rok szkolny rozpoczynamy od dokładnej diagnozy, co umożliwia nam stworzenie małych, dostosowanych do poziomu zaawansowania grup językowych.  Korzystamy z podręczników wydawnictwa Macmillan oraz materiałów premium z platformy Linguahouse.com, aby zapewnić bogate i zróżnicowane doświadczenie edukacyjne. Nasze zajęcia intensywnie wykorzystują platformę Google Classroom i aplikację Miro do gromadzenia materiałów i współpracy.

Naszą wyjątkowość podkreśla współpraca z Businessy.pl, szkołą języka angielskiego dla biznesu. Dzięki temu nasze lekcje wzbogacane są o praktyczną wiedzę z zakresu angielskiego biznesowego, co przekłada się na realną użyteczność nauki w życiu codziennym. Stawiamy na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i praktyczne wykorzystanie języka angielskiego, wykraczając poza przygotowanie do egzaminów.

Wsparcie talentów i zainteresowań uczniów

Wspieramy rozwój talentów i zainteresowań naszych uczniów, reagując na ich potrzeby i chęć nauki poza standardowym programem nauczania. Jesteśmy elastyczni w organizowaniu dodatkowych zajęć i aktywności, które pozwalają na eksplorowanie i rozwijanie pasji uczniów. Nasze podejście jest ukierunkowane na wszechstronny rozwój, zachęcając uczniów do rozwijania swoich indywidualnych talentów i zainteresowań.

Rozwijające zajęcia edukacyjne

Przygotowujemy uczniów nie tylko do egzaminu dojrzałości, ale także do podjęcia studiów wyższych na różnych kierunkach oraz rozwijamy kompetencje niezbędne do odnalezienia się na rynku pracy.

Innowacyjne metody nauczania

Jesteśmy otwarci na nowoczesne technologie i metody aktywizujące uczniów.

Starannie wyselekcjonowana kadra

Współpracujemy z młodymi, pełnymi zapału i energii nauczycielami oraz pedagogami z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkołach państwowych.

Projekty edukacyjne

Realizujemy projekty: Olimpiada Zwolnionych z Teorii, eduScrum, eTwinning oraz wymiany międzynarodowe.

Lokalizacja

Znajdujemy się w samym centrum Myślenic.

Zróżnicowane formy zajęć wychowania fizycznego

 Dbamy o rozwój fizyczny: siłownia, basen, ścianka wspinaczkowa, squash, fitness, lodowisko.

Zapewniamy:


Jak wygląda praca naszej szkoły?

Naukę rozpoczynamy o godzinie 8:00 i kończymy najpóźniej o godzinie 15:20. 

W ciągu dnia uczniowie mają możliwość zamówienia obiadu z zaprzyjaźnionej restauracji Młynek.

W wyjątkowych sytuacjach (np. w czasie pandemii) dzięki temu, że w szkole wdrożony jest system Google Workspace, prowadzimy zajęcia online w takim samym trybie jak zajęcia stacjonarne. 

Szkoła oferuje również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz konsultacje z nauczycielami w zależności od bieżących potrzeb uczniów.

Lekcje wychowania fizycznego w naszej szkole są bardzo zróżnicowane a ich celem, oprócz rozwoju fizycznego, jest integracja społeczności szkolnej i dobra zabawa.

Nie ograniczają nas PROFILE

Nie każdy młody człowiek, rozpoczynając naukę w liceum, ma sprecyzowane plany odnośnie studiów czy przyszłej kariery zawodowej.

Tradycyjne klasy profilowane wykluczają zmianę decyzji i determinują wybór rozszerzeń.

Co proponujemy?

Bardziej elastyczne rozwiązanie: dajemy czas i możliwość świadomego wyboru po pierwszym roku nauki w szkole.

Etapy wyboru rozszerzeń:

Artykuł o Szkole w lokalnych mediach: 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

poniedziałek-czwartek 

8:00-15:00


piątek

8:00-14:00


Karolina Wnęk

ADMINISTRACJA LICEO

tel. 690 010 022

karolina.wnek@liceo.edu.pl