Dyrektor 

mgr Katarzyna Wysocka

Wicedyrektor  

mgr Łukasz Sudyka