Opłaty w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2022/23

Od września 2023 czesne wynosi 1000 zł.

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 1200 zł.