KONKURS

Konkurs rozstrzygnięty!

Najlepsza praca edycji 2021!

Autor - Maja P. , Myślenice!

Wirtualne odwiedziny w Neo School 2021!


Do wygrania stylowa bluza z logo Neo School.

Konkurs otwarty dla wszystkich!

Jak wziąć udział:

 • zapoznaj się z regulaminem (poniżej),

 • stwórz swojego awatara przy pomocy dostępnych w internecie aplikacji lub namaluj go sam ;) ,

 • wybierz i pobierz jedno ze zdjęć wnętrza Neo School (link do folderu poniżej),

 • umieść awatara w jednym z pomieszczeń szkoły używając ulubionej aplikacji (np. Canva, Google Rysunki itd.),

 • popisz się kreatywnością i podrasuj zdjęcie tak by robiło wrażenie,

 • wypełnij formularz zgłoszeniowy,

 • prześlij zdjęcie w formacie .jpg lub .png na adres sekretariat@liceum.neoschool.pl

 • gotowe :)

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Neo School Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach, ul. Rynek 23 32-400 Myślenice zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000508184, NIP: 6812057619; REGON: 123109138

2. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 maja 2021 roku.

3. Jak wziąć udział:

 • zapoznaj się z regulaminem,

 • stwórz swojego awatara przy pomocy dostępnych w internecie aplikacji lub namaluj go sam ;) ,

 • wybierz i pobierz jedno ze zdjęć wnętrza Neo School (link do folderu poniżej),

 • umieść awatara w jednym z pomieszczeń szkoły używając ulubionej aplikacji (np. Canva, Google Rysunki itd.),

 • popisz się kreatywnością i podrasuj zdjęcie tak by robiło wrażenie,

 • wypełnij formularz zgłoszeniowy,

 • prześlij zdjęcie w formacie .jpg lub .png na adres sekretariat@liceum.neoschool.pl

4. Prace konkursowe będą oceniane przez dyrekcję Neo School. Zwycięzca otrzyma bluzę Neo School w wybranym rozmiarze. Nagroda zostanie przesłana kurierem.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.


Ponadto informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest

Neo School Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się

będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a

dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter

dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c)

w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy

skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail sekretariat@liceum.neoschool.pl

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich

danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu

skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym

pod adresem e-mail sekretariat@liceum.neoschool.pl

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (PUODO).

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o

wynikach konkursu.

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób

zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane.


Nagroda odebrana!

Zwycięzca edycji 2020 odebrał bluzę i zasiadł na tronie :) Marzenia spełniają się w Neo School!

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia.